Resona 7

Resona 7

System USG klasy premium

Nowa fala innowacji w ultrasonografii

Zone Intelligence


Informacje ogólne

Mindray nieustannie poszukuje rozwiązań ułatwiających lekarzom rzetelną diagnostykę. Ultrasonograf Resona 7 zaprojektowano na nowatorskiej platformie ultrasonograficznej ZST+ w technologii ZONE Sonography®. Umożliwia ona generowanie ultrasonogramów o niezrównanej jakości, akwizycję strefową obrazu i obróbkę kanałową danych sygnału ultrasonograficznego.

Oprócz jakości obrazu typowego dla ultrasonografów klasy premium, Resona 7 rozszerza możliwości klinicznych badań USG dzięki rewolucyjnej funkcji V Flow, służącej do oceny hemodynamiki naczyniowej, a także najlepszej na rynku funkcji akwizycji płaszczyzny obrazu na podstawie zbiorów danych 3D, umożliwiającej diagnozowanie stanu OUN u płodu. Ultrasonograf Resona 7 obsługiwany jest za pomocą ekranu wielodotykowego czułego na gesty i ma pełną gamę najważniejszych funkcji klinicznych. Można wręcz rzec, że jest nową falą innowacji w technice ultrasonograficznej.


Moc podstawowych zalet platformy ZST+

ZST+ pracuje na danych z kanałów sygnału ultrasonograficznego. To właśnie czyni z niej innowację w ultrasonografii. Zamiast konwencjonalnej metody przetwarzania sygnałów techniką kształtowania wiązki, ZST+ przetwarza kanały danych sygnału USG. Umożliwia to badania USG z wieloma przydatnymi funkcjami zobrazowania: zaawansowaną akwizycją akustyczną, dynamicznym ogniskowaniem pikseli, kompensacją prędkości fali dźwięku, zaawansowanym przetwarzaniem kanałów danych oraz zobrazowaniem Total Recall (TRI).

Zaawansowana akwizycja akustyczna

Przesyłając i odbierając relatywnie mniejszą liczbę sygnałów dużych stref, funkcja zaawansowanej akwizycji akustycznej daje więcej więcej informacji z każdej akwizycji, i to 10 razy szybciej niż konwencjonalna metoda formowania wiązki linia po linii.

Dynamiczne ogniskowanie pikseli

Technologia dynamicznego ogniskowania pikseli umożliwia uzyskanie bardzo dużej jednorodności obrazu USG z Resona 7 – na poziomie poszczególnych pikseli w całym polu obserwacji. Nie trzeba już regulować plamki ogniskowej, aby uzyskać jednorodność obrazów USG pacjenta.

Kompensacja prędkości fali dźwięku

Retrospektywnie analizując pełne dane z kanałów sygnału USG, które zapisane są w pamięci kanałów danych, Resona 7 jest w stanie inteligentnie wybrać optymalną prędkość fali dźwięku, aby poprawić dokładność obrazu nawet przy zmianie tkanki, umożliwiając optymalizację adaptacyjną obrazu USG względem konkretnych rodzajów tkanek.

Zaawansowane przetwarzanie kanałów danych

Technologia ZST+ oparta na kanałach danych sygnału USG zwiększa ostrość obrazu dzięki funkcji zaawansowanego przetwarzania kanałów danych. Dzięki wielokrotnemu i retrospektywnemu przetwarzaniu kanałów danych, funkcja maksymalnie poprawia jakość obrazu na podstawie informacji z echa akustycznego. Wskaźnik obrazu HD: wyższa rozdzielczość obrazu w polu obserwacji

Zobrazowanie Total Recall (TRI)

ZST+ przechwytuje i przechowuje kompletny zestaw surowych danych akustycznych, Funkcja TRI umożliwia systemowi USG retrospektywne przetwarzanie kanałów danych, zaś użytkownikowi – zmianę wielu parametrów zobrazowania ma już zapisanych obrazach USG, sprzyjając lepszej i wydajniejszej pracy klinicznej.


Zaawansowane właściwości

V Flow

V Flow (przepływ wektorowy) to nowa metoda analizy hemodynamiki naczyniowej. V Flow sygnalizuje wielkość prędkości przepływu krwi i kierunek ruchu czerwonych ciałek za pomocą strzałek wektorów o określonych kolorach. Zobrazowanie odbywa się z ogromną liczbą klatek w jednostce czasu, dając obraz złożonych profili przepływu krwi, który jest bardzo dokładny i niezależny od kąta wiązki. V Flow dostarcza wyczerpujących danych o przedmiocie badania, a zatem jest najcenniejszym narzędziem do klinicznego badania naczyń krwionośnych.


Zobrazowanie kontrastowe UWN+

Zobrazowanie kontrastowe UWN+(nieliniowa technologia Ultra-Wideband Plus) CEUS umożliwia ultrasonografowi Resona 7 wykrywanie i obróbkę sygnałów 2. harmonicznej i nieliniowych składowych podstawowych do postaci obrazów o bardzo wysokiej jakości. Zwiększa to czułość wykrywania słabszych sygnałów i wydłuża czas detekcji kontrastu przy niższym wskaźniku MI.


Elastografia Sound Touch (STE)

STE w połączeniu z opracowaną przez Mindray nieliniową technologią śledzenia Ultra Wide Band daje obraz dwuwymiarowy elastografii z falą przesunięcia w czasie rzeczywistym. Zintegrowane narzędzia pomiarowe umożliwiają kompleksową, ilościową analizę cech elastyczności. STE nie wymaga udziału operatora ultrasonografu, gwarantując dobrą odtwarzalność badań USG i wysoką spójność wyników pomiarów ilościowych elastyczności.


iFusion z kompensacją ruchów oddechowych

Ta pionierska, innowacyjna i dostępna wyłącznie w urządzeniach Mindray technologia kompensacji ruchu oddechowego zwiększa precyzję zobrazowania fuzyjnego. Działa dzięki bardzo czułemu, magnetycznemu czujnikowi ruchu, pracującemu z dokładnością rzędu milimetra. Ułatwia eliminację zniekształceń i niedokładności obrazów fuzyjnych wywołanych akcją oddechową pacjenta.Wiedza kliniczna w inteligentny sposób

Resona 7 podnosi jakość wiedzy z diagnostyki klinicznej w sposób kompleksowy, umożliwiając klinicystom prowadzenie badań rutynowych i zaawansowanych w sposób wydajniejszy, ze spójnymi wynikami i wysoką dokładnością – od etapu akwizycji obrazu USG po obliczenia jego cech i wskazań. Funkcja Smart Planes CNS daje bardzo dużo informacji sprzyjających dokładnemu diagnozowaniu i analizie stanu ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u płodu.Smart Planes CNS

Dzięki pionierskiej technologii inteligentnego rzutowania płaszczyzn w badaniu ultrasonograficznym ośrodkowego układu nerwowego, Resona 7 jest pierwszym na świecie ultrasonografem, który umożliwia w pełni automatyczne i dokładne wykrywanie najbardziej znaczących płaszczyzn i wykonywanie często używanych pomiarów OUN płodu, dzięki którym lekarz może postawić trafną diagnozę opartą o pełniejszy obraz kliniczny, szybko i bez większej ingerencji użytkownika ultrasonografu w obróbkę obrazu.

Smart Planes CNS to przyjazne użytkownikowi ultrasonografu narzędzie, które znacznie usprawnia badanie ultrasonograficzne dzięki zwiększonej dokładności połączonej z automatyczną obsługą procesu zobrazowania. Wystarczy dotknięcie jednego przycisku po przeskanowaniu trójwymiarowego obrazu mózgu płodu, aby natychmiast otrzymać standardowe płaszczyzny skanowania OUN (MSP, TCP, TTP i TVP) oraz szereg pomiarów anatomicznych (BPD, HC, OFD, TCD, CM i LVW).

Smart Face (inteligentne zobrazowanie twarzy)

Otrzymanie optymalnego obrazu twarzy płodu w ultrasonografii 3D jest zadaniem uciążliwym i czasochłonnym. W niektórych przypadkach niemożliwe jest pozbycie się przeszkód fizycznych dla wiązki USG, np. pępowiny, łożyska, macicy czy kończyn płodu. Nowy ultrasonograf Resona 7 z funkcją Zone Intelligence to szybka, inteligentna maszynowo optymalizacja obrazu twarzy płodu za naciśnięciem jednego przycisku. Jest w stanie natychmiast usunąć przeszkody dla wiązki z danych objętościowych oraz niepożądane informacje o zaszumieniu sygnału, bez większego problemu generując optymalny rzut twarzy płodu.

Smart Pelvic

Ze względu na rosnącą rolę diagnostyki ultrasonograficznej w leczeniu schorzeń dna miednicy, nowy ultrasonograf Resona 7 z funkcją Zone Intelligence upraszcza procedury diagnostyki ultrasonograficznej, skracają do minimum czas badania i oceny stanu dna miednicy. Wymagając bardzo prostej interakcji użytkownika, generuje standardowy układ współrzędnych i automatycznie, w ciągu kilku sekund, wykonuje wszystkie potrzebne pomiary.


Ergonomia

Ultrasonograf Resona 7 został zaprojektowany z myślą o potrzebach lekarzy. Obsługa dotykowa gestami to zupełnie nowy trend w interfejsach ultrasonografów przejezdnych – obsługa takich urządzeń jest szybka, logiczna i intuicyjna, w często przyjemnie zaskakujący sposób. Komfortowi pacjenta sprzyja ogrzewacz żelu z 3-stopniową regulacją temperatury, zaś wygodzie użytkownika ultrasonografu – regulacja obrotu panelu operatorskiego.

<
>

1

Zdjęcia diagnostyczne

2

Masa wątroby na wskaźniku obrazu HD

3

Rozrost gruczołów mlecznych

4

Elastografia masy komórek tarczycy

5

Splot kosmówkowy u 14-tyg. płodu

6

Obraz 8-tyg. płodu w wysokiej rozdzielczości

7

Żywa twarz płodu na obrazie z iLive

8

Obraz macicy łukowatej z Hyaline

9

Żyła i tętnica piszczelowa

10

CCA IMT

11

Niedomykalność zastawki płucnej

12

Kardiomiopatia przerostowa

Przetworniki

 • SC5-1U

 • C5-1U

 • SC8-2U

 • D8-4U

 • L9-3U

 • L11-3U

 • L14 5WU

 • L14-6WU

 • LM16-4U

 • L20-5U

 • V11-3HU

 • DE10-3U

 • SP5-1U

 • C4-1U

 • C6-2GU

 • C11-3U

 • L14-4HU

x

Open WeChat and Scan the QR code . Get the Webpage and Share on Moments.